Úvod
O mne
Knihy a antológie
Ocenenia
Fotogaléria
Ilustrácie
O fantázii

Predstavivos» je jedinečnou výsadou (zatiaµ len) človeka.

Jej dve najmocnejšie vlastnosti: únik a metafora, sa môľu tak, ako veµa iných prostriedkov ovplyvňujúcich vedomie človeka, vyuľíva» - rozprávkovo povedané - v dobrom, aj v zlom.

Doposiaµ som sa však nestretla s ničím samoúčelne škodlivým, čo vyprodukovala fantázia. Vidie» a vníma» veci nevšedne je naisto darom.

 

Lucia Droppová

 
Pondelok, 29 máj 2017 © 2006 Lucia Droppová | Powered by Joomla and SiteGround.com | s.com |